SPECJALISTA POŁOŻNICTWA, GINEKOLOGII I PERINATOLOGII

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Leibschang


Umawianie wizyty

DANE KONTAKTOWE


+48 22 862 36 35

+48 724 180 874

kontakt@zwolinscymed.pl

Umów wizytę

Główne zainteresowania zawodowe i naukowe to monitorowanie stanu dziecka w czasie ciąży i porodu, prowadzenie ciąż wysokiego ryzyka, opieka przedkoncepcyjna i przedporodowa oraz problemy wieku około menopauzalnego kobiet.

Prof. Leibschang od początku pracy zawodowej związany był z klinikami warszawskimi -Akademią Medyczną, Instytutem Matki i Dziecka, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Szpitalem im. Świętej Rodziny. Na przełomie lat 80/90 pracował jako Konsultant-Ordynator Oddziału Położnictwa i Ginekologii w Republice Malty.

W czasie swojej pracy pełnił różne stanowiska w polskich i zagranicznych towarzystwach naukowych.

Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautorem, współredaktorem naukowym i tłumaczem podręczników z zakresu położnictwa i ginekologii, opracowań monograficznych.

Był promotorem przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk medycznych, opiekunem przewodów habilitacyjnych, recenzentem przewodów doktorskich oraz opiekunem specjalizantów w zakresie położnictwa i ginekologii.


logotype